Cenovnik


 

 

GODIŠNJA PRETPLATA (12 MESECI)

NEOGRANIČEN BROJ FILMOVA

7.999 DINARA

 

 

PRETPLATA NA DVA MESECA

NEOGRANIČEN BROJ FILMOVA

2.000 DINARA

 

 

MESEČNA PRETPLATA

NEOGRANIČEN BROJ FILMOVA

1.265 DINARA