Uslovi korišćenja i zaštita privatnosti

Ulaskom na ovu internet stranicu prihvatate sve njene uslove i pravila.

Izmene i dopune

BestDvdKlub može izvršiti promene u uslovima i odredbama u bilo kom trenutku. Promene će biti objavljene na ovoj stranici i stupaju na snagu odmah. Redovno praćenje ove stranice osiguraće da u svakom trenutku budete upoznati sa uslovima i pravilima korišćenja.

O BestDvdKlub servisu

Svrha servisa je upoznavanje sa svim dostupnim filmovima u digitalnim formatima u svrhu iznajmljivanja, uključujući i obezbeđivanje pristupa relevantnim servisima i informacijama.

Sadržaj, uključujući informacije, alate i linkove, je besplatan i namenjen je da bude koristan za najširi spektar korisnika.

Potrudićemo se da sadržina BestDvdKlub servisa bude tačna i ažurna, kao i kada se ukaže na bilo koju grešku ili omašku u najkraćem mogućem roku po njenoj identifikaciji je otklonimo, međutim:

  • ne možemo garantovati da je sadržaj uvek tačan i ažuran ili da se primenjuje na individualne okolnosti vašeg pristupa
  • sadržaj nije namenjen za javnu primenu i poželjno je da potražite odgovarajue dopuštenje samog autora koji je relevantan za vaše okolnosti

Uslovi korišćenja stranice

Slažete se da koristite BestDvdKlub servis isključivo u skladu sa zakonima. Sadržinu se ne sme koristiti:

  • za slanje, tvrdnje, objave, korišćenje ili ponovno korišćenje bilo kog materijala koji je uvredljiv, zloupotrebljen, klevetnički, nepristojan, preteći ili nezakonit ili krši autorska prava, sigurnost, privatnost ili bilo koja druga prava,
  • za prenos, odnosno slanje lančanih pisama (e-mail), nepoželjnih mail-ova ili spam pisama ili junk email, te učestvovanju u zlonamernim radnjama koje mogu izazvati bilo koju vrstu štete, neprijatnosti ili nepotrebne nelagodnosti kako na ovom sajtu tako i prema bilo kojem trećem licu.

Ne smete zaobići ili pokušavati da premostite bezbedonosne mere ili pokušavati da izmenite sadržaj sajta, izuzev kada je to izričito dozvoljeno.
Zadržavamo pravo da određenom korisniku ukinemo servis i/ili izbrišemo njegove podatke ukoiko je došlo do bilo kakve zloupotrebe (koje mogu da uključe, ali nisu isključivo limitirane na, hakovanje, postavljanje nepristojnih sadržaja, prevare ili širenje kompjuterskih virusa). Zadržavamo pravo na promene u pružanju usluga bez prethodnog obaveštenja – to uključuje i ukidanje servisa u bilo kom trenutku.
U interesu svih naših korisnika, sarađivaćemo u istragama koje sprovode bilo koji organi pravde ili relevantni nadležni organi ukoliko se sumnja na kriminalne aktivnosti ili narušavanje sistema ili mreža.

Komentari

Svi komentari postavljeni na ovom sajtu podležu gore navedenim uslovima.
Nismo u obavezi da objavljujemo Vaše komentare ali u slučaju objavljivanja, svesni ste da ostali korisnici mogu dodati dalji komentar (u skladu sa gore navedenim uslovima) bilo da se slažu ili ne slažu sa Vašim stavovima koje ste izneli u komentaru.

Eksterni sadržaji i veze sa drugim internet sajtovima

Nismo odgovorni za sadržaj bilo kog spoljnog (linkovanog) sajta i ne možemo preuzeti odgovornost za posledice koje mogu nastati korišćenjem informacija ili usluga na linkovanim sajtovima. Ne možemo garantovati da će ovi linkovi funkcionisati sve vreme.
Naš sajt ne garantuje niti favorizuje bilo koji određeni komercijalni proizvod ili preduzeće. Nevladini sajtovi linkovani na našem sajtu prisutni su isključivo jer mogu biti korisni dodaci informacijama koje pružamo. Link ka spoljnim sajtovima ne podrazumeva naše odobravanje – neophodno je da sami procenite i odlučite da li su informacije ili servisi sa tog sajta odgovarajući za vaše potrebe. Ukoliko spoljni sajt nije linkovan na našem sajtu, to ne znači ili implicira da je nezadovoljavajući. Linkovani sajtovi se zvanično pregledaju u skladu sa upotrebom korisnika i njihovim povratnim informacijama.
Linkovani sajtovi mogu sadržati Pravila i uslove korišćenja koji se razlikuju od naših. Nemojte pretpostavljati da se naša Pravila i uslovi korišćenja odnose i na druge sajtove.

Eksterni sadržaji

Mi uključujemo i spoljne sadržaje sa sajtova treće strane. Ti sadržaji nisu objavljeni na našem sajtu. Oni se isporučuju kroz korišćenje uređaja i usluga od strane tih trećih strana koje mogu biti ubačene na naš sajt. Ne preuzimamo odgovornost za takve sadržaje.

Online servisi, transakcije i plaćanja

Prilikom korišćenja ovog sajta možete pristupiti ili pratiti linkove za online servise ili transakcije.
Nismo u mogućnosti da garantujemo dostupnost bilo koje posebne usluge pružene s naše strane ili od strane bilo koje državne institucije ili agencije.
U određenim slučajevima, plaćanja se vrše preko posebnih službi ili servisa. Eventualne sporove oko takvih plaćanja ili zahteva za plaćanje dobijenih putem ovog sajta, reševaćemo sporazumno.
Ovaj sajt ne snosi odgovornost za bilo koji vid gubitka ili štete, uključujući i gubitak zarade ili troškova nastalih kao rezultat bilo kakvog kašnjenja u obradi.

Korisnički nalozi, identifikacija (ID) i lozinka

Za registraciju na BestDvdKlub servisu ili za korišćenje određenih servisa i alata neophodno je posedovanje postojećeg online naloga, tj. registraciju sa korisničkim ID i lozinku (za više informacija pogledajte našu politiku privatnosti).
Vaš Korisnički ID i lozinka su veoma značajne informacije i vaša je odgovornost kako bi oni bili sigurni. Slažete se da ćete:

  • Izmenićete lozinku kada to od vas bude zahtevano
  • Vaš Korisnički ID i lozinku ćete čuvati na sigurnom
  • Bićete odgovorni za sve transakcije i komunikaciju koju obavljate pod vašim Korisničkim ID-jem

Ukoliko posumnjate da su vaš Korisnički ID ili lozinka korišćeni od strane neautorizovane osobe, potrebno je da ih izmenite koristeći našu formu za izmenu Korisničkog ID i lozinke.

Sigurnost i zaštita od virusa

Niti jedan prenos podataka koji se vrši putem interneta ne može biti garantovan kao siguran prenos. Iako nastojimo da zaštitimo takve informacije, ne garantujemo i ne možemo da obezbedimo sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje nama. Shodno tome, takav prenos je na vaš sopstveni rizik. Mi nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilazi iz ili je rezultat bilo kog neovlašćenog pristupa, menjanja ili modifikacije informacija sadržanih na ovom portalu.
Mi činimo sve napore da se proveri i testira naš sajt. Morate preduzeti sopstvene mere predostrožnosti kako bi se osiguralo da proces koji ste započeli za pristup ovom sajtu vas ne izlaže riziku od virusa, malicioznog koda računara ili drugih oblika mešanja koje može da ošteti vaš sistem. Uvek je preporučljivo da pokrenete antivirusni program za svaki korak prilikom preuzimanja podataka sa interneta.
Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vašem računarskom sistemu ili vašim podacim prouzrokovanim korišćenjem ovog sajta ili nastalim kao rezultat korišćenja sajta.
Prilikom otpremanja dokumenata na ovaj sajt potrebno je preduzeti sve razumne mere predostrožnosti kako bi se sprečilo širenje virusa ili širenje bilo koje druge softferske kontaminacije, uključujući računarske viruse.

Zaštita podataka

Informacije koje ste nam poverili  će se upravljati u skladu sa zakonom, uključujući i Zakona o zaštiti podataka. Za dalje informacije molimo Vas da pročitate našu politiku privatnosti.

Opšte odredbe

Mi, naši partneri i zaposleni nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu iz upotrebe ili oslanjanje na informacijama koje su sadržane na našem sajtu, gde takav propust nastaje mimo naše direktne kontrole.
Ako smo odustali od nekih prava objavljenim u ovim Uslovima i pravilima koriščenja, to ne znači da ćemo se tih prava automatski odreći na bilo koji drugi način ili kasnijom prilikom.
Ako se bilo koji deo ovih Uslova i pravila korišćenja bude smatrao nevažećim, neprimenljivim ili nezakonitim iz bilo kog razloga, preostali deo ovih Uslova i pravila korišćenja će se ipak smatrati korisnim.

Važeći zakon

Ovaj sajti korišćenje istog je regulisan zakonima Republike Srbije. Sudovi Republike Srbije imaće isključivu nadležnost nad svim sporovima vezanim za ili koji proizilaze iz korišćenja sajta.
Ako koristite informacije ili usluge dostupne na ovom sajtu izvan Republike Srbije, vi ste odgovorni za usaglašavanje informacija sa ovog sajta sa zakonima izvan Republike Srbije.